Samotność w dwubiegunowości życia

ilustracja do wiersza T. Piaseckiego

Data realizacji
2015