Red

ilustracja do wiersza T. Piaseckiego

Data realizacji
2016