portret typograficzny

na podstawie dostarczonego zdjęcia

Wykonanie
Photoshop