Opowieść topograficzna znad oceanu

ilustracja do wiersza T. Piaseckiego